Vilkår & betingelser

Siden cazino.dk (i det følgende også kaldt ”hjemmesiden” eller ”vi”) samler en lang række af online anmeldelser, guides m.m., så du som bruger kan få mere at vide om online spil og casinoer på nettet. Disse data er leveret af os og tredjeparter (henholdsvis casinoer m.fl.).

Her finder du vilkårene og betingelserne for at kunne benytte hjemmesiden.

For at kunne gøre brug af hjemmesiden skal du være minimum 18 år samt erklære, at du er denne alder. Det vil sige, at du skal have juridisk ret til at kunne spille online på nettet på casinosider.

Derudover skal du også give samtykke til, at du angiver den korrekte geografiske placering. Du må altså ikke gøre brug af nogen metoder, som kan være med til at ændre denne placering eller overføre trafik til diverse andre retskredse.

Samtidigt er du udelukkende selv ansvarlig i forhold til at vurdere, om spil på casinoer på nettet sker i overensstemmelse med loven i din retskreds. Du skal altså selv sætte dig ind i de gældende lovkrav, så du ved, om brugen af siden sker i overensstemmelse med loven.

Alle vilkår og betingelser er kun gældende for brugere af hjemmesiden. Dog er vilkårene gældende for alle brugere af sidens indhold. Derfor bør alle brugere læse denne side fuldt til at starte med. 

Anvender en bruger hjemmesiden, betyder det, at brugeren accepterer alle vilkår og betingelser. Brugeren accepterer at overholde alle bestemmelserne og reglerne fremsat i vilkårene og betingelserne. Desuden accepterer brugeren at modtage markedsføringsmateriale, når hjemmesiden bliver besøgt, i det omfang, som vi mener er passende.

Vær opmærksom på at disse vilkår og betingelser til enhver tid helt eller delvist kan blive ændret af os. Dette kan ydermere ske uden foregående varsel. Bliver sidens vilkår og betingelser opdateret, vil den opdaterede version træde i kraft fra publiceringsdatoen på vores hjemmeside.

Disse vilkår og betingelser er offentlige og kan altså læses og tilgås af alle, der har lyst til at læse dem.

Vi anbefaler, at du grundigt læser hjemmesidens vilkår og betingelser til fulde, samt at du sørger for at forstå dem, inden du kommer for godt i gang med at bruge siden og sidens indhold. 

Har du spørgsmål til disse vilkår og betingelser, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at rette henvendelse til os via vores forskellige kontaktmuligheder. Du finder de forskellige kontaktmuligheder på hjemmesiden.

Vilkår og betingelser for brug af materiale på siden

Hjemmesiden fungerer som en form for udbyder af uafhængig information til de brugere, der er interesserede i online casinoer og spil på casinoer på nettet. Denne side er altså ikke udbyder af nogen former for online casinospil. 

Alle oplysninger på siden er udelukkende til vejledende formål og må ikke behandles som juridisk gyldige. På siden finder du links til andre eksterne hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider. Derfor anbefaler vi, at du læser disse siders vilkår og betingelser grundigt inden brug.

Siden omfatter materialer, der er omfattet af ophavsretten, varemærker samt andre juridisk beskyttede materialer. Som bruger af hjemmesiden må du ikke ændre, offentliggøre, skabe lignende materiale, overføre til tredjepart, være med i salgsaktiviteter eller på anden måde gøre brug af indholdet på hjemmesiden hverken helt eller delvist.

Hvis andet ikke er udspecificeret i lovene om ophavsret eller andre gældende love, må intet materiale fra siden distribueres, kopieres, overføres til tredjepart, offentliggøres eller på anden vis anvendes til kommercielle formål. Dette må kun ske med en skriftlig tilladelse fra os eller en anden juridisk person med retten til dette.

Erklæringer vedrørende placering af indholdet på siden, som krænker rettighedshaverens rettigheder og interesser

Indehaveren af rettighederne (også kaldt for rettighedshaveren) har til enhver tid ret til at henvende sig til os, hvis der er indhold på siden, som ikke må være på siden, eller hvis indholdet krænker rettighedshaveren.

Hvis der er et ønske om at kontakte os, kan dette nemt gøres med hjælp fra vores kontaktmuligheder. 

Ønsker du at foretage en erklæring om en mulig krænkelse af enerettigheder, skal den være veludført og velbegrundet. Derudover skal den indeholde anden information, der gør det klart, at de juridiske rettigheder er fuldt tilgængelige.

Hvis erklæringen foretages af en anden person på vegne af rettighedshaveren, skal der vedhæftes dokumentation, der beviser personens ret til dette. Opdages der fejl, ukorrekte oplysninger eller lignende i erklæringen, vil vi sende en besked til rettighedshaveren eller personen, der har indgivet erklæringen, så oplysningerne efterfølgende kan opdateres.

Vi vil altid fjerne indhold, der krænker rettighedshaverens eneret hurtigst muligt efter, at erklæringen er blevet indgivet og behandlet.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på denne hjemmeside leveres, som de er og uden nogen former for juridisk repræsentation, garantier og lignende. Derfor gør brugerne brug af indholdet på siden på egen risiko.

Hjemmesiden fraskriver sig ethvert ansvar for alle garantier, repræsentationer og betingelser i enhver form, både underforstået og udtrykkeligt, for alle informationer samt al indhold på siden inklusiv nøjagtighed, oplysningernes fuldstændighed, sikkerhed, relevans, egnethed, kvalitet samt enhver anden garanti, der kan opstå under alle gældende love.

Endvidere fraskriver siden sig ansvaret for alle former for garantier, repræsentationer og betingelser, der er relateret til nedenstående:

  • Adgang til indholdet på hjemmesiden vil altid være fejlfrit og nemt at tilgå;
  • Indholdet på hjemmesiden vil indfri brugerens forventninger;
  • Resultaterne ved brug af hjemmesidens indhold vil altid være troværdige og effektive;
  • Alle fejl på hjemmesiden m.m. vil altid blive rettet af os;
  • Hjemmesidens indhold vil være tilladt at bruge i alle lande i hele verden;
  • Indholdet på hjemmesiden vil være fri for virus eller andre skadelige programmer;
  • Indholdet på hjemmesiden vil altid være kompatibelt med en brugers software og hardware;
  • Alle former for dokumenter, der er relevante for indholdet på siden samt for hjemmesiden, vil være nemme at finde og tilgå;

I tilfælde hvor det ikke er muligt at gøre brug af en specifik ansvarsfraskrivelse, vil gyldighedsperioden på alle udtrykkelige, underforståede eller juridiske repræsentationer, betingelser og garantier være begrænset til tredive dage (30 dage) fra datoen, hvor en bruger besøgte hjemmesiden og dens indhold første gang. Efter denne periode gives der ikke længere nogen garantier.

Brugeren skal overholde disse vilkår så længe, at hjemmesiden leverer digitale materialer.

Generelle bestemmelser

Alle brugere skal bekræfte, at han eller hun udover bestemmelser i disse vilkår og betingelser har læst brugsbetingelserne samt alle andre dokumenter og aftaler, der er henvist til på denne side. Derudover skal en bruger acceptere de begrænsninger, der eventuelt må være pålagt ham eller hende.

Fravær af resultater på grund af foranstaltninger i forbindelse med organisering eller kontrol af overholdende af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller andre lignende aftaler på hjemmesiden skal ikke fortolkes som en frasigelse af nogen former for bestemmelser eller rettigheder.

Ydermere må brugeren ikke overdrage eller overføre disse vilkår og betingelser eller brugerens rettigheder samt forpligtelser til nogen tredjepart. Dette gør sig gældende uanset, om det er helt eller delvist.

Derudover har vi til enhver tid, og uden nogen former for forudgående varsel, retten til at begrænse og/eller forbyde en bruger i at gøre brug af hjemmesiden og hjemmesidens indhold.

Sidst opdateret 11. juni 2022

Martin Hansen Martin Hansen Casino ekspert & ansvarlig for den generelle information Martin er en af vores største casino entusiaster. Med arbejdserfaring fra flere online casinoer, har han valgt at dele sin brede viden via en række forskellige hjemmesider herunder cazino.dk - hvilket vi er meget taknemmelige for. Martins hovedfokus er brugervenlighed, sikkerhed og support på de casinoer der bliver listet. Han bruger sin ekspertviden og sikrer at alt er som det skal være. Martin Hansen Signature